Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ЗАВРЪЩАНЕ

Ръми дъждът.
В утробата си земна пак се връща.
Живота си отвътре аз обръщам
и... все по този криволичещ път.

Зъзне ли скрито сърцето -
метеор светъл изгаря:
взираш се бавно където
мисъл целува безкрая...

Виждаш се атом отронен
в междузвездни пространства -
ням, един и бездомен
скитащ самотник във странство.

И дълго е твоето връщане
в люлката - тъмна орбита:
по пътя несетно изронил си
светлото - от джоба пробит...

1997 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net