Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ИЗ ЦИКЪЛА "ПРИРОДНА ДУША" НА ПОЕТИЧНАТА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА"

ПРИРОДНО ТАЙНСТВО

Немите сенки на залеза
свеждат бледи сияния
в сънния лик на забравата...
..........................

Чакат свежата памет на слънцето -
лумнал вулкан от милост
за живите...
Благословени лъчите му -
храм на душата природна...

2000 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net