Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

СЪДБА

Съдбо моя лъкатушна,
наказваш ме - не съм послушна.
Прати есенни мъгли - пълзят в душата
и вещаят примки за крилата.
Съдбо моя благосклонна,
бягаш надалеч с нозете на бездомник.
Спъваш се, но бързо стан изправяш
в гоненица да ме изпревариш.
Но напразно се стараеш, съдбо клета,
да приковеш на самосъд поета.
Една е бавната му смърт в сива есен -
да пронижат неговата песен!

1982 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net