Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ЛУННА СОНАТА

Лунната въздишка на морето
облъхна пак звезди и птици.
Бленуват своя остров тих, където
в безмълвие шептят - по тайни жици.
А морските води са омагьосани
от неразгадани, неми заклинанаия.
Небето и земята са докосвани
от хилядолетни призрачни мечтания.
Бакъреният дискос на луната
към дълбините сънни вече плува.
С бледото кълбо се заиграха
раци малки, будни да палуват.
Но лунен звън, крехък и прощален,
полегна после бавно над вълната.
И в акордите му - тихи и кристални,
усмихва се на вечността Душата...

2000 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net