Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

СМИСЪЛЪТ

Живях живот - мишена
на случки и препятствия.
По-често бях бунтовница
отколкото съгласна.
Но тази трудна роля
животът - Кукловод
ми даде не със молене,
ни даром, а пред бог.
Че най-добре подхождала
на мойта същина:
усещам - незагаснал е
огнецът в песента.
И благоговейно аз го нося
като безценен дар
и смисъл на въпроса
"Да бъдем ли!?" - О, да!

1989 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net