Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

СЪЛЗА

Ятото изпреде във небето
нишката на Ариадна.
Махът на криле срази сърцето
и прострелян, водачът падна.
Бяла траектория изписа
огненото тяло,
а под кленките трепти орисана
мъртва обич - като в огледало.
Влага бисерна изцежда
златната зеница.
И немеят живите -
лъх ли бе това или сълза на птица...

2000 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net