Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ИЗ ЦИКЪЛА "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" НА ЕДНОИМЕННАТА ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ

РОДИНА

Сравняваха те със човешка длан,
а ти сълза си върху гроб на мама,
звезда в небе над мрачния Балкан
и всичко туй,което име няма.
Защото има простички неща
и те са все неназовими,
но свидни са като дете и стрък в пръстта -
стоят в сърцето - с нищо несравними.
Липата пред дома с перденца бели,
синчец от нивата до дядовия слог
и бухнал здравец до стените избелели
на стария дувар - те нямат аналог!
Пътечка твоя там, на калдъръма,
бръшлян зален до бащиния кръст,
едно хвърчило до баира стръмен,
прерязало до кърви детския ти пръст.
Те вечни са и във кръвта ги носим
от първи вик до сетния си час -
като ответ на всичките въпроси:
"Где е България?" за нас!

1996 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net