Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

МАГИЧЕСКА РЕАЛНОСТ

Душа - магическа реалност
на хора, ветрове и случки.
На бога знак,
от зло прокудена ти скиташ.
После бавно се преливаш
във водите на покоя -
пленница на спомена и времето...

2000 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net