Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ДА БЪДА ПТИЦА БЯЛА...

Аз искам да съм кораб бял
в сънищата на момче,
с който от гурбет се връща
при майка си - с протегнати ръце...
Да бъда искам цвете бяло
във венчето на момиче,
когато с дружки по реката
от щастие огряно тича.
Да съм самотна птица бяла
във ведрината на небе,
към слънце с устрем полетяла
и паднала с опърлени криле.
Аз искам да съм черква бяла
в село на прокажени,
в неделя на молитва сбрала
грешници на покаяние...
...........................

Да съм Нищото и Нещото на битието,
на мирозданието вечният въпрос:
"Защо живях? Да бъда ли?!"
Оставам - да търся себе си и вас!

1979 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net