Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ВЕЧНОСТ

По яростните гриви на вълните
пътуват морните отблясъци на заника.
Препускат,залудели, дните ни -
от страх или любов - по навик.
Море - гальовно и отрудено,
скръбни облаци оглежда.
И трепти омара изумрудена,
с плясък на криле или надежда.
Във покоя бяло мигновение
тихо и ефирно се стопява.
И замират морските селения -
морето пак пребъдва и остава!
Проходност и вечност се целуват
в бледата черта на далнината.
Омиротворени,бавно плуват
към немия чертог на тишината...

1998 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net