Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ПЕСЕНТА МИ БОЛЕДУВА

Песента ми по друмища скита,
по кози пътеки снове.
Своя съсъд не зачита -
пак стръмен брод я зове.
В кухи хралупи тя скри се,
в къпинака не мярва я смок.
От своята горест опи се
и прокле света - на възбог.
Не среща дори невестулка,
не зърва я млада луна -
да свари биле - еньова булка,
против болест невярна една.
Песента ми, разбрах - боледува
и срещу мен се гневи.
А аз защо се преструвам,
че я лекувам с треви?
Тя търси в душата ми младост,
посестрими там, във ефира.
А бавно, в тиха нерадост
сърцето - феникс умира...

1987 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net