Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ОТКРОВЕНИЕ

По пътища стръмни нозе израних,
взора си светъл без жал ослепих
да те търся, Любов!
Съзрях те аз във боже осенение:
несръчна, трепетна и истинска -
едно кълбо от нямо вцепенение -
мечта ли съм или измислена...
Не се страхувам днес, че колесницата
на слънцето препуска без коне:
все виждам твоята ръка - десницата,
към мен протегната, а тебе - в моите нозе...

1999 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net