Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ОДА ЗА ПАМЕТТА

Обрасна с бурени тя,
/сви й ложе кукувичата прежда!/
и сънливата й мечта
през прозорец немит не поглежда.
Денят златно кълбо й подава,
нощта мята черни завеси -
да я приспи все се надява
хищен маг, над нея надвесен.
Спомени край нея минават
като влакове, перони и гари.
Блъскат се, падат, изправят
в тази бясна игра-надпревара.
После химни приспивни й пеят
и укротена, тя ляга на прага.
Бавно нокти прибира и дреме -
на другите и на себе си драга.
Но за мене тя е ненавистна.
В угоеното й око си прицелвам
с думи - мишени - не халосни,
люляна от скръб и надежда.

1992 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net