Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

НЕУТЕШИМОСТ

Душата ми те търси вечно, мамо,
в плача на вятъра и ивата самотна,
в камбанката на цвете разцъфтяло,
в омарата на див далечен остров.
Съзирам те и във листа отронен
от стария и изкорубен кестен,
във полета на птицата,споходена
от залеза на закъсняла есен.
Душите ни съдбовно се преплитат
в безмълвието нямо на всемира.
И сянката ти бледа ще прелита
над моята - за да не умирам...

1998 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net