Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

КЪСНА ЛЮБОВ

Закъсняла, ненавременна,
лелеяна, но несъвременна,
ненадейна и нечакана,
в бели блянове оплакана
си ти, Любов!
Боязлива, трепетликова,
люлякова или никаква,
венцелистна и обречена,
само в птичия ми сън изречена
си ти, Любов!
Окрилена и прекършена,
кълн - поема недовършена,
буревестна и тъй яростна,
светулка в шепа неугаснала
си ти, Любов!
Коленича, моя истинска,
не пеперудена - същинска си:
звездобройна и притихнала,
с тайния ми благослов политнала,
бъди, Любов!

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net