Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ЛИСТОПАД НА ДУШАТА

Листопадът на живота
вихри пожълтели чувства
и привързаности - страсти.
Те извиват танц съдбовен,
срещат се и разминават
в дълбините на душата.
В струите на Лета бавно
там се утаяват,
после търсят свойта вечност
в свиден спомен - незабрава...
Тече реката - черна или златна,
лъкатуши и извива,
а с нея в бързея на времето
вливаме се ние...

2000 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net