Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ЖИВОТЕ МОЙ

Живот - горение,
живот - ерзац.
Живот - търпение,
ездач - бързак.
Живот - терзание,
живот със чест.
Живот - прозрение -
от днес за днес.
Живот - моление,
все в късен час.
Живот - прощение,
но не за нас.
Животе, труден си,
но много свой.
Животе, свиден си,
Животе мой!

1983 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net