Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ЦЯЛ ЕДИН ЖИВОТ

Цял живот те търся - измислен си.
Цял живот зова те - не чуваш ме.
Цял живот те следвам - невидим си.
Цял живот те будя - сънуваш ме.
Цял живот съзирам чертите ти.
Цял живот те мисля - къде ли си?
Цял живот бленувам мечтите си.
Цял живот те вая - нетленен си.
Цял живот те губя - страхувам се.
Цял живот рисувам лицето ти.
Цял живот пътувам - преструвам се.
Цял живот презирам сърцето си.
Цял живот се силя - забравям те.
Цял живот от спомен възкръсваше.
Цял живот си казвам: "оставям те!"
Цял живот не познах покоя си.
...........
В другия живот намерих те и ослепях...

1996 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net