Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ГОРЧИВ ХЛЯБ

Все така, мили приятели,
хлябът ще ни горчи:
от думи недоизречени
и несподелени вини,
от погледи полесвъсени
и усмивки, в заем дарени,
от юмруци, стиснати мъстно
и недопяти поеми...
От слова, в шепот прекъснати -
тайно и дълго бленувани,
от опрощения късни
на безднадеждните влюбени...
Горчивият залък на залеза,
от неми сълзи замесен -
вик на сърцето, обжарено
ог любов, смърт или песен...

1998 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net