Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ИЗ ЦИКЪЛА "ДУШАТА - РАНЕНА БРЕЗА" НА ПОЕТИЧНАТА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА"

ЕЗДАЧ

Времето - всеяден молец,
дълбае дупки в душите ни.
Звъни във вените безвремие.
Сърцата - слънчеви дискове,
вяхнат под сърдито небе.
Аз чакам вятъра - необязден жребец
с развята грива в класилата ръж.
И съм хвърлен ездач - без посока и стреме...
Докога?

1987 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net