Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

РАНЕНА БРЕЗА

Душата е ранена бреза,
а сълзите - млада мъзга.
В оголелите й клони
гнездят мислите отронени.
Вихър леден я пропуква,
по кората кръв се стича.
Душата плаче - лист не шуква -
остаряло пролетно момиче...
Зъзне тя тихо в снега,
сънува бяло пробуждане...
На пръсти край нея сега -
стряска я любопитството чуждо...

1987 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net