Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

ЗЕЛЕНА БЕЗМЕТЕЖНОСТ

Небе в кристална синева
сияйни облаци оглежда.
Стрък нежен боднал е едва,
а цвят свенливо се привежда.
В огледало - дървеса -
зелени, гиздави и млади.
Чужд на всяка суета,
щърк тъжен броди по ливади.
Палав дъжд върху листец
зелени капчици процежда -
вейки хладни сплел в кръстец,
в плаха светлина-надежда.
От пръстите му към пръстта
зелената мъзга се стича
и на живота с песента
самоотовержено се врича!

1980 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net