Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ "СВЕТЛИК НА ДУШАТА" ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев", С., 2000 г. ISBN 954-445-712-7

БЕЗ ЗАГЛАВИЕ

Денят изкълчи глезен
и се търкулна бавно.
Едри звезди утаява
полузаспалото му око.
Премигнаха спомени-въглени
и угаснаха в мене сиротно...
Предъвквам пак залците-дни
и едра хапка препречи гърлото.
влезе в окото, затули
слънчевия диск...
Виделина!

1987 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net