Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ПРОФ. ИВАН ЦВЕТКОВ,"ЕДНО НАЧАЛО - С МНОГО НАДЕЖДИ", В-К "БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ", БР.22 ОТ 7 ЮНИ 2000 Г.:

Романът "Жарава" е посветен на драматичните събития в българското село през 50-те години на нашия век, когато откъснали се от своя народ чиновници,почувствали се вече безнаказани господари, решиха да форсират кооперирането, без да подбират средствата си. И прибегнаха до насилието, в резултат на което се появи съвсем закономерно и съпротивата от страна на селяните на много места в страната. Иванка Денева е проучила най-детайлно събитията в своя край и ни предлага своята интерпретация,своето обяснение на случилото се. Естествено, като писателка тя осъжда насилието и всичките й симпатии са на страната на невинно пострадалите. Романът излъчва хуманистичен патос, подкрепен с правдивото, талантливо изображение.
Бихме стеснили обсега на романа, ако кажем, че той е разказ за "горяните" и за техния разгром. Иванка Денева не е търсила сензацията в разработката на тази интригуваща тема.Нейното изображение е по-широко, то обхваща по-дълбоки пластове от народния живот, по-голям брой проблеми, разпъващи съзнанието на съвременника. ...........
Прави силно впечетление, че Иванка Денева с еднаква увереност и успех пристъпва към изображението на градския бит и атмосфера и на селския живот в най-драматичните му дни.От една страна, домът на известен учен, изцяло интелектуална и артистична среда, подсилена от смесения брак на учения с чужденка, доста изтънчения характер на Жана, съпру-гата на Каменов, пианистка и преводачка със сложни и понякога болезнени психологически преживявания, с колебанието й да последва своя съпруг в селската му авантюра, а от друга - познатата ни до болка селска действителност с нейната неподправеност, с малките й и големи тревоги, с някогашната трагедия отпреди тридесет години, разтърсила мирното битие и оставила незараснали рани.
Всъщност кулминацията на романа, най-силните страници в него са посветени на разгромва на горяните и последствията от това. Денева е успяла да създаде образите на насилниците в лицето на Капитан Бърнев и на Гърбавия. Тук тя е напълно обективна и убедителна, защото изследва психологическите основи и личните подтици към насилието, без да демонизира,без да напуска границите на правдивото, реалистично изображение. Картините на насилието са показани с мярка - те говорят сами за себе си. И сега изпитвам вълнение от онези покъртителни, вярно и пестеливо разказани страници, когато Димана Загорска открива гробовете на съпруга и на синовете си и пренася труповете им, погребва ги наново по-близо до родната им къща. В тези страници Иванка Денева се е изявила като зрял художник, овладял трудното изкуство на проникновеното психологическо изображение.
Романът "Жарава" завършва с щастлив край. Съпругата на Евлоги Каменов - Жана, е пристигнала на село при мъжа си. А ние продължаваме да размисляме за злото и доброто в живота,за въплъщението на българската доброта, за всесилната благост и всеопрощение, за несломената и безкористна праведница Димана Загорска - най-убедителното художествено откритие на авторката.
Романът "Жарава" според мен е събитие в съвременната ни литература. Събитие, неповлияно от никаква конюнктура, а продиктувано от писателската съвест. Дано повече читатели разгърнат страниците му и да изживеят онези пречистващи минути, които ще ги извисят и ще ги изпълнят с благодарност и признателност към авторката му. (стр. 2).

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net