Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ОТЗИВИ НА ЛИТЕРАТУРНАТА КРИТИКА ЗА БЕЛЕТРИСТИЧНИЯ СБОРНИК "ТОЗИ КОРАВ ЗАЛЪК - ЖИВОТЪТ', ред. Н.Радев, СБП, С., 2003 г. ISBN 954-90895-7-6

СТОЯН ВЪЛЕВ – ПИСАТЕЛ: Наскоро прочетох Ваши разкзи, които съм свалил от Интернет.

Искам да Ви поздравя за тях.

Аз смея да твърдя, че днес българският разказ с отделни свои образци е на световно ниво. Прочитайки Вашите разкази отново се убедих, че това е наистина така. Опитвам се да следя цялата българска проза, струва ми се, че пропуските ми не са големи. Разкази като Вашите ми вдъхват упование, че литературата ни не е възможно да бъде погребана, както упорито се опитват да сторят някои хора. Струва ми се, че единственият път за излизане от сегашното драматично положение, в което сега се намира нашата литература ( тя никога не е преживявала по-черни дни през цялото си съществувание ) e , чрез самоорганизацията на самите писатели.

Стоян Вълев

Сайт www. bg-dekameron.com

Откъс от писмо на писателя Стоян Вълев до Иванка Денева, изпратено по електронната поща

 

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©ИВАНКА ДЕНЕВА. БЕЛЕТРИСТИЧЕН СБОРНИК "ТОЗИ КОРАВ ЗАЛЪК - ЖИВОТЪТ', ред. Н.Радев, СБП, С., 2003 г. ISBN 954-90895-7-6

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net