Творческа биография
Романи
  ©Кръстопъти и ветрове
  ©Жарава - Откъс
  ©Отзиви за романа - Иван Руж, "Здравей, ново столетие", в-к "Български писател", бр.37 от 20 декември 2000 г.
  ©Проф. Иван Цветков,"Едно начало - с много надежди", в-к "Български писател", бр.22 от 7 юни 2000 г.:
  ©Никола Радев. Силна и чиста вълна, сп. "Пламък", кн. 3-4, 2005г.
Белетристичен сборник "Този корав залък - животът", /повест, новели, разкази, СБП, С.,2003 г.
Новели
  ©Чужд хляб
  ©Несрета
  ©Трептежи
  ©Приют "Земен рай"
  ©"Две прошки"
Разкази
  ©Скрита обич
  ©Раля
  ©Несантиментална история
  ©Отзиви за белетристичния сборник "Този корав залък - животът"
  ©Рецензия на д-р Елена Алекова на "По границата между доброто и злото"
  ©Отзив ”Книга за времето и отвъд него” на М. Милева
  ©Отзив на писателя Стоян Вълев за белетристичния сборник "Този корав залък - животът"
  ©Акад. Н. Хайтов за разказите "Несрета" и "Раля"
Театрална критика
  ©Отзиви за "Искри от храма на Мелпомена"
  ©Книга за сливенския и българския театър
Театрални статии и рецензии
  ©Градежът на самосъзнанието през вековете
  ©Хамлет и рисковете на себепознанието
Поетична антология - "Светлик на душата", ред. проф. Ив. Цветков, изд. "Христо Ботев" С., 2000 г.
  ©Преображенията на душата - авторката
  ©Публикации на поетични творби из антологията в чужбина
Душата - ранена бреза
  ©Ездач
  ©Листопад на душата
  ©Ранена бреза
  ©Завръщане
  ©Ода за паметта
  ©Песента ми боледува
  ©Съдба
  ©Милост
  ©Без заглавие
  ©Горчив хляб
  ©Рулетка
  ©Животе мой!
  ©Магическа реалност
Природна душа
  ©Природно тайнство
  ©Сълза
  ©Зелена безметежност
  ©Вечност
  ©Лунна соната
  ©Да бъда птица бяла...
Светлик на душата
  ©Родина
  ©Моят град
  ©Памет
  ©Неутешимост
  ©Цял един живот
  ©Късна любов
  ©Откровение
  ©Смисълът
  ©Заклинание
Литературно-критически статии
  ©Багряна - вечната рушителка и съзидателка
  ©Животът - низ от преображения и случвания