Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

„КРЪСТОПЪТИ И ВЕТРОВЕ” – НОВ РОМАН

НА ПИСАТЕЛКАТА ИВАНКА ДЕНЕВА

Новият роман „Кръстопъти и ветрове” на  Иванка Денева (изд. „Български писател”, ред. и историк-консултант В. Янакиева, С., 2008 г.)., е първа част от романова дилогия, изградена на богата документална основа. Органичната сплав от фикция и автентични исторически събития разкрива българската съдба, живеене и участие в национално-освободителните борби на поколения българи от няколко рода. Те са проектирани на фона на събития в продължение на векове: от началото на 18 век до Независимостта на България и последвалите войни. Показани са обществено-политическият и социален живот, поривът за възстановяване на държавността,  за съхраняване на националната идентичност и духовните огнища по време на робството чрез отразяване на българския характер, дух, народопсихология и ценности. По художествен път е показан генезисът на българското Възраждане, неговите движещи сили и етапи. Панорамата на живота, борбите и стремежа за икономическо замогване, за утвърждаване на страната ни сред европейските държави, е постигната чрез галерия от образи из различни социални слоеве, драматични междуличностни отношения и съдби. Една от основните сюжетни линии е посветена на Сливен: на битието, борбите и въжделенията на хората му за духовност и свобода. Произведението има разгърнатата образна система, а полифоничната структура  и стилът на повествованието допринасят за реалистично отразяване на характерите и събитията. В книгата са привлечени знания и факти из историята,  философията, психологията, фолклора, архитектурата, етнографията.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net