Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

ТЕАТРАЛНА КРИТИКА

КНИГА ЗА "ТЕАТЪРА НА ПРЕХОДА" "ИСКРИ ОТ ХРАМА НА МЕЛПОМЕНА", ред. проф.Владимир Каракашев, изд. "Христо Ботев" С., 2001 г., ISBN 954-445-782-8 стр. 311

ОТЗИВИ

Книга за сливенския и българския театър

"Различният жанров характер на материалите - отзиви, интервюта, разговори, изказвания - придава на книгата балансиран характер - и в съдържателно, и в структурно отношение.
Без да драматизира излишно, авторката поставя действително белезнени за театъра въпроси и търси отговорите им с трезв реализъм, без да плаща дан на красиви илюзии. Онова ценностно отношение, заложено и като структуроопределящ принцип, и като съдържателна гледна точка, я води към надеждата, че театърът е достатъчно жизнен, за да преодолее превратностите и безумията на времето." (стр. 12).

Мариана Милева, Книга за сливенския и българския театър, в-к "Седмица", бр.403 от 17.I. - 23.I.2002 г.

Обратно към: [ Иванка Денева ][ Sliven.net]

©Иванка Денева Всички права запазени

©2005 г. Sliven.net